Ceník

Komplexní vstupní logopedické vyšetření pro určení diagnózy a terapeutického plánu 60 min 1000 Kč
Individuální logopedická terapie 30 min 450 Kč
Individuální logopedická terapie 45 min 650 Kč
Individuální logopedická terapie 60 min 800 Kč
Jednorázová logopedická konzultace 45 min 500 Kč
Logopedická terapie on-line Skype 30 min 350 Kč
Logopedická zpráva na vlastní žádost 300 Kč
Logopedická depistáž v MŠ  Cílené vyhledávání dětí s narušenou komunikační schopností, které potřebují logopedickou péči.                                                                                                         100 Kč / dítě (minimálně 1000 Kč)
Vyšetření řeči pro přihlášku na VŠ 250 Kč
Předškolní příprava 60 min 600 Kč
Grafomotorika 60 min 600 Kč