O mně

 • 1998 – 2003
  Pedagogická fakulta UK - magisterské studium Speciální pedagogiky – státní závěrečná zkouška z logopedie, surdopedie, předškolní pedagogiky a zdravotní tělesné výchovy
 • 2003 – 2006
  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
 • 2006
  Atestace v oboru klinická logopedie
 • 2003 - 2009
  Logopedická praxe v soukromých ambulancích klinické logopedie Praha 10, Kralupy nad Vltavou, Praha 9 a v Centru pro vady hlasu, řeči a sluchu Healthcom, Praha 8
 • 2013
  Vydání logopedického sešitu „Zábavná logopedie - Procvičuj L, R“ ve spolupráci s firmou Ditipo, Zábavné učení
 • 2009 – 2017
  Soustavná individuální logopedická péče a předškolní příprava při rodičovské dovolené
 • 2017
  Založení soukromé ambulance Klinické logopedie v Praze Letňanech
 • Členství v Asociaci klinických logopedů ČR
 • Celoživotní vzdělávání v oblasti klinické logopedie, pedagogiky, psychologie, psychosomatiky

 

Absolvované kurzy a semináře

2003 - Logopedické aspekty u dětí s vadami rtu, čelisti, tvrdého a měkkého patra B. Hansen, Terapie koktavosti u dětí předškolního a školního věku, B. Hansen

2004 - Vývojová dysfázie (PaedDr. Eva Škodová), Základy audiologie a sluchové protetiky(MUdr. Ivan Jedlička, MUDr. Libor Černý), Vyšetřovací testy v klinické logopedii (PaedDr. Eva Škodová), Afázie (prim.PaedDr. Miloslava Čecháčková), Veřejné zdravotnictví, zdravotnické právo (IPVZ)

2005 - Neurologie pro klinické logopedy (prof. MUDr. J. Bednařík, CSc. prim.  MUDr. S. Voháňka, CSc., Mgr. Milena Košťálová), Myofunkční terapie (Mgr. Jitka Kaulfuss), Dysartrie (PaedDr. Karel Neubauer, PhD., Incipientní koktavost (Prof. PhDr. Viktor Lechta, Mgr. Hana Laciková)

2006 - Neodkladná první pomoc pro jiné pracovníky ve zdravotnictví (IPVZ), Poruchy velofaryngeální insuficience, Sluch – Centrum kochleární implantace, Afaziologie (Doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., PhDr. Milena Košťálová), Hlas (MUDr. Libor Černý), Celostátní konference AKL ČR, Ostrava

2007 - Moderní trendy v diagnostice a intervenci při fixované koktavosti (Prof. PhDr. Viktor Lechta, Mgr. Hana Laciková),  Myofunkční zlozvyky a jejich řešení (Jiří Neumann), Kineziologie I,II (Monika Kaniová), Celostátní konference AKL ČR, Pardubice, Specifické poruchy učení (doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., PaedDr. Eva Škodová), Demence

2008 - Celostátní konference AKL ČR Srní, Mezinárodní konference k 10.výročí existenci Demosténes, Energetické léčení (Ma.Astg. Yveta Knoblochová)

2009 - Cyklus rituálů Mgr. Tamary Melissy - vědomá práce s tělem, hlasem - soustavně trvá, Kurz masáží miminek (Mgr. Tamara Melissa), Konference "100 let Jedličkova ústavu a škol a moderní neurorehabilitaci

2010 - Respektovat a být respektován (PhDr. Lucie Dobešová, PhDr. Lucie Sušická), Medicínský kruh (Alicia Hamm)

2011 - Komunikace s dítětem s autismem pomocí obrázků (Mgr. Romana Strausová), Alpha Nursing (Mona Lisa Boyesen), Hlas a dech ve fyzioterapii (Mgr. Jana Lewitová), Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku (Mgr. Jiřina Bednářová)

2012 - Akutní homeopatie (Jana Balušíková, Modrý Had), 10.mezinárodní den porozumění koktavosti, Montessori doma (Lenka Karbanová)

2014 - Celostátní konference AKL ČR Hradec Králové, Workshop Mentální harmonizace (Tereza Kramerová)

2015 - Celostátní konference AKL ČR Karlovy Vary, Techniky direktivně vedené muzikoterapie při rehabilitaci vybraných poruch hlasu, řeči, Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu (MUDr. Martin Kučera, RNDr. Marek Frič)

2016 - Celostátní konference AKL ČR Otrokovice, Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou Maxík (Mgr. Pavla Bubeníčková, PaedDr. Zdeňka Janhubová)

2017 - Základy dětské neuropsychologie (Mgr. Tatiana Ustinovich), Metodika masáží dětí a kojenců (Mgr. Jana Hašplová), Úvodní kurz neuro-vývojové stimulace, Kurz neuro-vývojové stimulace ve školní praxi (Mgr. Marja Volemanová), Tkáňové soli (Yveta Knoblochová)

2018 - Úvodní seminář kraniosakrální biodynamiky Michaely Mazáčové, 3. klinicko-logopedické sympozium - téma - Vývojová Dyspraxie